btn contact
btn contact
btn contact
masterplan

Panorama list

x
KCN An Phát 1 - View 1
KCN An Phát 1 - View 1
KCN An Phát 1 - View 2
KCN An Phát 1 - View 2
KCN An Phát 1 - View 3
KCN An Phát 1 - View 3
KCN An Phat 1 - View 4
KCN An Phat 1 - View 4
Khu đô thị 47ha
Khu đô thị 47ha
Khu đô thị 47ha - View 2
Khu đô thị 47ha - View 2
Tòa nhà văn phòng điều hành
Tòa nhà văn phòng điều hành
Cổng vào KCN An Phát 1
Cổng vào KCN An Phát 1
Nhà máy nước
Nhà máy nước
Trạm điện và nhà máy xử lý nước thải
Trạm điện và nhà máy xử lý nước thải
KCN An Phát 1 - Tổng quan
KCN An Phát 1 - Tổng quan
Đất thương mại và dịch vụ
Đất thương mại và dịch vụ